Groep 1-2b
Welkom in groep groep 1/2b van Ans Dolsma en Erna van de Linde

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Ans
Woensdag juf Erna

Op de Marke werken we met twee gelijke kleutergroepen waar kinderen van groep 1 en groep 2 samen werken en samen leren. De nieuwe kleuters (4 jarigen) worden over de drie groepen verdeeld. Natuurlijk krijgen de kinderen van groep 1 een andere aanpak dan de kinderen van groep 2. De kinderen van groep 2 kunnen al meer dingen zelfstandig doen en hebben minder begeleiding nodig dan de jongste kleuters. Doordat er jonge en oudere kleuters bij elkaar in dezelfde groep zitten, leren ze samen te werken en leren de jongste kinderen van de oudere kleuters.
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring of men begint met zogenaamde inloopwerkjes, waarbij de kinderen als ze de klas binnenkomen direct aan een werkje mogen beginnen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt in hoeken (bijvoorbeeld de huishoek, bouwhoek, computerhoek, zandtafel, boekenhoek, schrijfhoek, puzzelhoek) aan groepstafels, in het speellokaal en op het plein.
In groep 1 leren de kinderen wat het betekent om een hele dag in een groep te zijn. Er wordt veel gespeeld, maar er wordt ook aandacht besteed aan het omgaan met elkaar en de taalvorming. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken. In groep 2 worden ook al (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.