Groep 4
Welkom in groep groep 4 van Bernd Kuik

Aanwezig:
Maandag t/m vrijdag meester Bernd

Om het lezen in groep 4 verder te ontwikkelen worden nu diverse manieren van voortgezet technisch lezen toegepast. We gebruiken hiervoor de methode Estafette. De kinderen lezen (van groep 4 tot en met groep 6) 4 ochtenden per week met deze methode voortgezet technisch lezen. Ook komt nu het begrijpend lezen op het programma te staan en verder is het de groep waarin het inzichtelijk leren van de tafels bij het rekenen plaatsvindt en er wekelijks aandacht wordt besteed aan bepaalde spellingscategorieën. Bij de meeste leerstof wordt uitgegegaan van basisstof voor iedereen en extra werk (verdieping of herhaling) op maat voor de individuele leerling.