Groep 5
Welkom in groep 5 van Jack Oosterwijk.
In verband met ziekte van meester Jack hebben we Marije Kamping bereid gevonden om de groep met veel enthousiastme over te nemen. Op donderdag staat Robin Siersema (ook een tijdelijk leerkracht) voor groep 5.

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: juf Marije
Donderdag: meester Robin

In groep 5 wordt de doorgaande lijn van vorige jaren vervolgd. De kinderen werken regelmatig met taken, die zijn ingedeeld in basisstof, extra werk en keuzewerk. Het vakgebied wereldoriëntatie gaat nu langzaam over in de specifieke vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. Verder wordt er begonnen met spreekbeurten en worden er regelmatig werkstukjes gemaakt, zowel individueel als in groepjes. Hierbij wordt dan ook het documentatiecentrum gebruikt. Ook wordt nu gericht gewerkt aan het verhogen van de vaardigheid op de computer.