Groep 6-7b
Welkom in groep groep 6-7b van Immelien Mulder en Renate de Grijs.
In verband met ziekte van juf Immelien en juf Renate hebben we Fred Pera en Zhulya Bakker bereid gevonden om de groep met veel enthousiastme over te nemen.

Aanwezig:
Maandag en dinsdag meester Fred
Woensdag, donderdag en vrijdag juf Zhulya

De combinatiegroep 6-7 is tot stand gekomen omdat er teveel leerlingen in de leerjaren 6 en 7 zitten om daar één groep van te maken. Indien mogelijk proberen we verschillende momenten gedurende de week te vinden om activiteiten/lessen samen te doen met alle leerlingen van (de beide) groepen 6 (a+b) en de groepen 7 (a+b). Dat kunnen gezamenlijke activiteiten zijn zoals: muziekles, schoolreis, projecten en Estafette lezen.

Groep 6
In groep 6 wordt de (week)taak voor zelfstandig werken iets uitgebreid en wordt de computervaardigheid verder verhoogd. De kinderen volgen in groep 6 de cursus Veilig Internet zodat ze beter weten wat en waar ze bepaalde informatie moeten zoeken op internet bij het maken van werkstukken e.d. Voor de hele middenbouw geldt dat de kinderen af en toe huiswerk meekrijgen voor bijvoorbeeld spelling, aardrijkskunde of geschiedenis. De kinderen werken op basis, plus of extra niveau aan verschillende taken. De computer wordt hier vaak bij ingezet. Steeds meer leren de kinderen om ook samen te werken aan een bepaalde opdracht. 

Groep 7
In de bovenbouw krijgen de kinderen bij het zelfstandig werken te maken met weektaken. Deze zijn ingedeeld in basis, plus of extra niveau. De kinderen werken met leerdoelen. Wat wil je leren met deze opdracht? De leerkracht corrigeert het werk weliswaar voor een groot deel, maar ook de kinderen corrigeren zelf taken en opdrachten. Er wordt dus langzamerhand een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit mede als voorbereiding op het voortgezet onderwijs dat langzamerhand in zicht komt. Evenals in alle andere groepen werken sommige leerlingen met aangepaste leerstof. Niet iedere leerling kan de basisstof aan, terwijl andere kinderen juist behoefte hebben aan een grotere uitdaging. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen nu ook Engels en doet men een praktisch en theoretisch verkeersexamen.