Groep 7
Welkom in groep 7 van Yvette Nijnuis en Renate de Grijs

Aanwezig:
Maandag en vrijdag juf Renate
Dinsdag, woensdag en donderdag juf Yvette

In de bovenbouw krijgen de kinderen bij het zelfstandig werken te maken met weektaken. Deze zijn ingedeeld in basis, plus of extra niveau. De kinderen werken met leerdoelen. Wat wil je leren met deze opdracht? De leerkracht corrigeert het werk weliswaar voor een groot deel, maar ook de kinderen corrigeren zelf taken en opdrachten. Er wordt dus langzamerhand een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit mede als voorbereiding op het voortgezet onderwijs dat langzamerhand in zicht komt. Evenals in alle andere groepen werken sommige leerlingen met aangepaste leerstof. Niet iedere leerling kan de basisstof aan, terwijl andere kinderen juist behoefte hebben aan een grotere uitdaging. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen nu ook Engels en doet men een praktisch en theoretisch verkeersexamen. 
Nieuwtjes uit groep 7
Les groepsdruk
Op 25 jan. 2018 kwam er een les over groepsdruk, gegeven door een mevrouw van Halt.
Eerst vertelde ze wat groepsdruk betekent.
Toen kwam er een experiment waarvoor 6 kinderen voor de klas mochten komen.
Er waren 3 jongens in een filmpje die zelf naar halt moesten, die hadden in de nacht allemaal dingen vernield.
Daarna kregen we een blad test je zelf daar zaten 5 vragen in die je moest beantwoorden, hoe gevoelig je bent voor groepsdruk.
Tips voor groepsdruk
- Waarom doe je mee in de groep.
- Wees jezelf.
- Durf nee te zegen.
- Neem iemand in vertrouwen of praat met je ouders.
- Zoek een medestander in de groep, help elkaar.
- Verzin een smoes of loop weg.
Er zijn twee verschillende vormen van groepsdruk:
1.negative groepsdruk.
2.positive groepsdruk

Les online veiligheid
Vandaag kregen we les over online veiligheid door bureau HALT.
We leerden hoe we goed om kunnen gaan met sociale media en wat je er wel of niet op moet zetten.
Onze klas leerde hoe we om konden gaan met pesten en hacken via sociale media.
En we leerden als je bij de rechter bent hoeveel jaar je strafblad geldig blijft. [20 jaar per 1 keer als je het niet wist] en we kregen plaatjes te zien over een school waar een computer gehackt was.
We kregen ook een WhatsApp gesprek op papier en daarop moesten we schrijven hoe we zouden reageren op Appjes.
Onze klas kreeg ook en filmpje te zien over de politie en hackers.
En toen kregen we een proces-verbaal te zien van de politie en daarin werd bekend gemaakt dat Ivar de school computer had gehackt.
We moesten opschrijven of we Ivar via WhatsApp hebben afgeremd of aangemoedigd om de computers op school te hacken.
En toen was het MYSTERIE opgelost. We kregen aan het einde nog een aantal tips hoe om te gaan met sociale media.