Groep 7
Welkom in groep 7 van Yvette Nijnuis en Renske Thalen
In verband met ziekte van juf Renske hebben we Robin Siersema bereid gevonden om de groep met veel enthousiasme over te nemen.

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en donderdag juf Yvette
Woensdag en vrijdag juf Renske / meester Robin

In de bovenbouw krijgen de kinderen bij het zelfstandig werken te maken met weektaken. Deze zijn ingedeeld in basis, plus of extra niveau. De kinderen werken met leerdoelen. Wat wil je leren met deze opdracht? De leerkracht corrigeert het werk weliswaar voor een groot deel, maar ook de kinderen corrigeren zelf taken en opdrachten. Er wordt dus langzamerhand een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit mede als voorbereiding op het voortgezet onderwijs dat langzamerhand in zicht komt. Evenals in alle andere groepen werken sommige leerlingen met aangepaste leerstof. Niet iedere leerling kan de basisstof aan, terwijl andere kinderen juist behoefte hebben aan een grotere uitdaging. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen nu ook Engels en doet men een praktisch en theoretisch verkeersexamen. 
Nieuwtjes uit groep 7